Ojcowie Paulini

Początek i rozwój Zakonu św. Pawła I Pustelnika, zwanego dziś Zakonem Paulinów jest ściśle związany z ziemią węgierską. Jako założycieli Zakonu uważa się, Bartłomieja, biskupa Pecs oraz bł. Euzebiusza, kanonika kapituły katedralnej w Ostrzychomiu, którzy w XIII wieku zebrali w jedno rozproszonych po lasach i grotach pustelników. Pustelnicy darzyli wyjątkowym kultem św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Teb, którego wybrali na głównego Patrona wspólnoty. Św. Paweł był naśladowcą życia pustelniczego, objawionego na kartach Starego Testamentu w osobie proroka Eliasza, który prowadzony Słowem, doświadczał nadzwyczajnej troski i obecności Boga. Jako normy życia nadano Zakonowi Paulinów Regułę św. Augustyna, aby w Kościele tworzył wspólnotę określaną jako zakon kontemplacyjno - czynny. Na polską ziemię paulini przybyli w XIV wieku zakładając klasztor na Jasnej Górze w 1382 roku.  

Cechy paulińskiej Wspólnoty, które przez wieki odpowiadały potrzebom Kościoła są oparte na wezwaniu: „Solus cum Deo solo”, czyli: „Sam na sam z Bogiem”. Zatem pielęgnowanie kontemplacji Boga w samotności oraz umiłowanie modlitwy liturgicznej stały się fundamentem paulińskiego charyzmatu. Naśladowanie Chrystusa określa pracowite i ubogie życie oraz praktyka pokuty jako udział w zbawczym wyniszczeniu Chrystusa. W paulińskim zakonie szczególne miejsce jest poświęcone Bogarodzicy i wyraża się głównie w naśladowaniu Maryi w dziele własnego uświęcenia oraz w działalności duszpasterskiej, która w sposób szczególny ujawnia się na polskiej ziemi poprzez stróżowanie przy Jasnogórskiej Ikonie Maryi, która prowadzi do Jezusa. Zakon będąc wrażliwy na znaki czasu wychodzi naprzeciw potrzebom apostolstwa w służbie Kościoła i bliźnich. Działalność apostolska ujawnia się poprzez głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia, sprawowanie sakrament ów, zwłaszcza sakramentu pokuty.
Od 26 sierpnia 2012 roku, na zaproszenie Biskupa Świdnickiego – Ks. prof. Ignacego Deca, jesteśmy duszpasterzami parafii p.w. św. Józefa, Oblubieńca NMP - Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin.

Aktualny skład personalny:

 

W parafii pracowali:

W klasztorze mieszkał i pomagał duszpastersko były proboszcz – ks. prałat Stanisław Pasyk. 

 

Konwent w czasie wizyty generała Zakonu Paulinów - o. Arnolda Chrapkowskiego - listopad 2019 r.

generał hd

Copyright © 2020 Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.