Rekolekcje adwentowe 2019

Od pierwszej niedzieli Adwentu (1 grudnia) rozpoczniemy nasze Parafialne rekolekcje. Poprowadzi je o. Ireneusz Wybraniak – paulin z Warszawy. Nauki rekolekcyjne na wszystkich mszach niedzielnych oraz w poniedziałek, wtorek i środę na mszach o 6.00, 9.00 i 18.30.

rekolekcje adwentowe 2019r

 

W czasie adwentu roraty o godzinie 6.00, a dla dzieci o godz. 18.30. W czasie Adwentu nie mam mszy św. o godz. 7.00

Wypominki 2019

Msze św. za zmarłych polecanych w wypominkach

od 2 do 8 listopada o godz. 18.30

Różaniec św. za zmarłych przez cały listopad

o godz. 18.00

W kolejnych dniach polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych z ulic:

02.11.19 - pl. Grunwaldzki, Dworcowa, Łukowa, Budowlana, Kotlarska, Wałbrzyska, Rynek

03.11.19 - ul.: Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

04.11.19 - Zmarli z róż różańcowych, ul.: Łukasińskiego, ul. Wesoła, pl. św. Małgorzaty, Słowackiego, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Letnia, Morcinka, Baczyńskiego

05.11.19 - ul.: Jagiellońska, Kanonierska

06.11.19 - ul.: Ks. Bolka, Boczna, Bracka

07.11.19 - ul.: Komunardów, Wałowa

08.11.19 - ul.: Ofiar Oświęcimskich, Kolejowa, Tenisowa, Spacerowa

09.11.19 - ul.: Sikorskiego, Żeromskiego

10.11.19 - spoza parafii

11.11.19 - za wszystkich wiernych zmarłych

12.11.19 - pl. Grunwaldzki, Dworcowa, Łukowa, Budowlana, Kotlarska, Wałbrzyska, Rynek

13.11.19 - ul.: Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

14.11.19 - Zmarli z róż różańcowych, ul.: Łukasińskiego, ul. Wesoła, pl. św. Małgorzaty, Słowackiego, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Letnia, Morcinka, Baczyńskiego

15.11.19 - ul.: Jagiellońska, Kanonierska

16.11.19 - ul.: Ks. Bolka, Boczna, Bracka

17.11.19 - ul.: Komunardów, Wałowa

18.11.19 - ul.: Ofiar Oświęcimskich, Kolejowa, Tenisowa, Spacerowa

19.11.19 - ul.: Sikorskiego, Żeromskiego

20.11.19 - spoza parafii

21.11.19 - za wszystkich wiernych zmarłych

22.11.19 - pl. Grunwaldzki, Dworcowa, Łukowa, Budowlana, Kotlarska, Wałbrzyska,Rynek

23.11.19 - ul.: Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

24.11.19 - Zmarli z róż różańcowych, ul.: Łukasińskiego, ul. Wesoła, pl. św. Małgorzaty, Słowackiego, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Letnia, Morcinka, Baczyńskiego

25.11.19 - ul.: Jagiellońska, Kanonierska

26.11.19 - ul.: Ks. Bolka, Boczna, Bracka

27.11.19 - ul.: Komunardów, Wałowa

28.11.19 - ul.: Ofiar Oświęcimskich, Kolejowa, Tenisowa, Spacerowa

29.11.19 - ul.: Sikorskiego, Żeromskiego

30.11.19 - spoza parafii

 wypominki 2019

Wypominki – szczególna pamięć o zmarłych

Przez cały listopad w parafiach katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na  wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku.
 
Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet, jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

O ważności modlitwy za zmarłych przypomina ks. bp. Antoni Dydycz, biskup diecezji drohiczyńskiej.

– Wypominki są po to, abyśmy mieli pewność, za kogoś się modlimy. Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości,  upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Ona wie najlepiej komu jest potrzebna – podkreślał ks. bp Antoni Dydycz.

Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej.

Wyróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne, półroczne i roczne. Wierni na kartkach wypisują zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych. Wypominki jednorazowe odczytuje się na cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (często połączone z nabożeństwem różańcowym), a roczne – przez cały rok przed niedzielnymi mszami.

***

Już w czasach machabejskich, czyli w II w. przed Chr., modlitwa za zmarłych jest ważnym elementem, który ma wyprosić ich zmartwychwstanie. Szczególnie ważna ta modlitwa jest wówczas, gdy nie ma pewności co do zbawienia danej osoby zmarłej (pewność mamy wtedy, gdy osoba zmarła jest beatyfikowana).

We wczesnych wiekach stosowano tzw. dyptyki. Odczytywanie imion zajmowało dużo czasu, gdyż istniały aż trzy listy. Dwie z nich odczytywał tylko biskup.

W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.

Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię.

Z czasem, dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

Dzisiejsze wypominki, są właśnie kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza św.

[źródło: RIRM/ MK/ ks. Józef Pierzchalski http://www.radiomaryja.pl/kosciol/wypominki-szczegolna-pamiec-o-zmarlych/]

Katechezy drogi neokatechumenalnej 2019

Katechezy Drogi Neokatechumenalnej ruszają po raz siódmy u świdnickich Paulinów

Po raz siódmy rozpoczynają się katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla młodzieży i dorosłych w paulińskiej parafii pw. św. Józefa w Świdnicy - Diecezjalny Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Szukanie sensu życia i zrozumienia własnej historii to dziś częste ludzkie rozterki. Paulini zapraszają na katechezy, które rozpoczną się w październiku - w poniedziałek 14.10.2019 r. Przed cyklem głoszenia tradycyjnie na katechezy będą zapraszać katechiści - po Mszach świętych, a będą kontynuowane w kolejne poniedziałki i czwartki o 19:15. 

Jeśli szukacie sensu życia, macie problemy z dogadaniem się z najbliższymi, nie możecie wyjść z nałogów, nie rozumiecie dzisiejszego kościoła, jesteście słabi lub macie wszystko, ale nie wiecie, co zrobić z życiem – katechezy Drogi Neokatechumenalnej są dla was.

Katechezy będą się odbywać w poniedziałki i czwartki przez 5 kolejnych tygodni o godzinie 19:15.

plakat katechezy 2019r

Ciężko dziś znaleźć wsparcie w codziennych problemach. Droga Neokatechumenalna odpowiada na dzisiejsze problemy i pytania odwołaniem do Pisma Świętego, liturgii i wspólnoty chrześcijańskiej.

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Obecnie Droga Neokatechumenalna obecna jest w 124 narodach na wszystkich kontynentach, w 1479 diecezjach. W 6272 parafiach istnieje 20432 wspólnot. Tylko w Europie, w 2600 parafiach istnieje ok. 8,3 tys. wspólnot. 

W Polsce Droga rozpoczęła się w 1975 r. w Lublinie, dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ. Katechezy zaczęto głosić w środowisku związanym z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Obecnie Droga w Polsce liczy około 1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach, w Świdnicy działają 3 wspólnoty w parafii Paulinów.

Więcej o Drodze Neokatechumenalnej [klik]

Świdnickie wspólnoty [klik]

Pielgrzymka po sanktuariach Podbeskidzia

pielgrzymka-podbeskidzie

Pielgrzymka po sanktuariach Podbeskidzia

27-28.09.2019

(piątek-sobota)

 

Piątek - 27.09:

Muzeum Zamkowe w Pszczynie – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bielsku – Białej Hałcnowie - Sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach - Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej.

 

Sobota - 28.09:

Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej – Żywiec – Łękawica (miejsce chrztu bł. O. Michała Tomaszka, męczennika z Peru) – Zapora w Tresnej – Świdnica.

Koszt: 220 zł - zapisy w Zakrystii.

Zapraszają – OO. Paulini ze Świdnicy

Modlitwa o dobrego męża - dobrą żonę

W każdą trzecią niedzielę miesiąca po mszy św. o 18:30 zapraszamy do wspólnej modlitwy nowennowej do świętego Józefa w intencji znalezienia dobrego męża lub dobrej żony. Do modlitwy zachęcamy nie tylko młodzież i dorosłych stanu wolnego, ale również starszych, którzy chcą modlić się w tej intencji dla swoich bliskich, np. dzieci, wnuków lub cżłonków rodziny. Podczas nowenny rozdawane są obrazki z modlitwą o dobrego męża - dobrą żonę.

Ufamy, że św. Józef pomoże wszystkim szukającym jego pomocy i zanoszących modły w tej intencji!

Modlitwa o dobrą żonę

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi, Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje życie i złączyć się z nią mocą łaski sakramentu małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szczerość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zamysłu Ojca Przedwiecznego. Amen.

 

Modlitwa o dobrego męża
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy, zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Sama Najświętsza Maryja Panna - Matka Syna Bożego, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym się związać węzłem sakramentu małżeństwa, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.

 

maz-zona-razem 500px

 

modlitwa o dobrą żonę - męża 500px

Copyright © 2021 Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.