Wypominki 2018

Msze św. za zmarłych polecanych w wypominkach

od 2 do 8 listopada o godz. 18.30

Różaniec św. za zmarłych przez cały listopad

o godz. 18.00

W kolejnych dniach polecamy Miłosierdziu Bożemu zmarłych z ulic:

02. 11. 18 - ul. Żeromskiego, pl. Grunwaldzki, Dworcowa, spoza parafii

03. 11. 18 - ul. Budowlana, Łukowa, Kotlarska, Wałbrzyska, Rynek

04. 11. 18 - ul. Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

05. 11. 18 – ZMARLI Z RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH, ul. Łukasińskiego, ul. Wesoła, pl. św. Małgorzaty

06. 11. 18 - ul. Jagiellońska, Kanonierska

07. 11. 18 - ul. Ks. Bolka, Boczna, Bracka

08. 11. 18 - ul. Komunardów, Wałowa

09. 11. 18 - ul. Ofiar Oświęcimskich, Kolejowa, Tenisowa, Spacerowa.

10. 11. 18 - ul. Sikorskiego, Słowackiego, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Letnia, Morcinka, Kruczkowskiego

11. 11. 18 - ul. Żeromskiego, pl. Grunwaldzki, Dworcowa, Budowlana, Łukowa, Rynek, spoza parafii

12. 11. 18 - ul. Kotlarska, Wałbrzyska, Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

13. 11. 18 - ul. Łukasińskiego, Wesoła, pl. św. Małgorzaty, Jagiellońska, Kanonierska

14. 11. 18 - ul. Ks. Bolka, Boczna, Bracka, Komunardów, Wałowa, Kolejowa, Ofiar Oświęcimskich

15. 11. 18 - ul. Tenisowa, Spacerowa, Sikorskiego, Słowackiego, Letnia, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Morcinka, Kruczkowskiego

16. 11. 18 - ul. Żeromskiego, pl. Grunwaldzki, Dworcowa, spoza parafii

17. 11. 18 - ul. Budowlana, Łukowa, Kotlarska, Wałbrzyska, Rynek

18. 11. 18 - ul. Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

19. 11. 18 - ul. Łukasińskiego, Wesoła, pl. św. Małgorzaty

20. 11. 18 - ul. Jagiellońska, Kanonierska

21. 11. 18 - ul. Ks. Bolka, Boczna, Bracka

22. 11. 18 - ul. Komunardów, Wałowa

23. 11. 18 - ul. Ofiar Oświęcimskich, Kolejowa, Tenisowa, Spacerowa

24. 11. 18 - ul. Sikorskiego, Słowackiego, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Letnia, Morcinka, Kruczkowskiego

25. 11. 18 - ul. Żeromskiego, pl. Grunwaldzki, Dworcowa, Budowlana, Łukowa, Rynek, spoza parafii

26. 11. 18 - ul. Kotlarska, Wałbrzyska, Grodzka, Muzealna, Franciszkańska, Zamkowa, Chrobrego

27. 11. 18 - ul. Łukasińskiego, Wesola, pl. św. Małgorzaty, Jagiellońska, Kanonierska

28. 11. 18 - ul. Ks. Bolka, Boczna, Bracka, Komunardów, Wałowa, Kolejowa, Ofiar Oświęcimskich

29. 11. 18 - ul. Tenisowa, Spacerowa, Sikorskiego, Słowackiego, Letnia, Poznańska, Tołstoja, Szczęśliwa, Morcinka, Kruczkowskiego

30. 11. 18 - za wszystkich wiernych zmarłych

 wypominki 2018

Wypominki – szczególna pamięć o zmarłych

Przez cały listopad w parafiach katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na  wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku.
 
Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet, jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

O ważności modlitwy za zmarłych przypomina ks. bp. Antoni Dydycz, biskup diecezji drohiczyńskiej.

– Wypominki są po to, abyśmy mieli pewność, za kogoś się modlimy. Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości,  upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Ona wie najlepiej komu jest potrzebna – podkreślał ks. bp Antoni Dydycz.

Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej.

Wyróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne, półroczne i roczne. Wierni na kartkach wypisują zmarłych i przynoszą je do swoich duchownych. Wypominki jednorazowe odczytuje się na cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (często połączone z nabożeństwem różańcowym), a roczne – przez cały rok przed niedzielnymi mszami.

***

Już w czasach machabejskich, czyli w II w. przed Chr., modlitwa za zmarłych jest ważnym elementem, który ma wyprosić ich zmartwychwstanie. Szczególnie ważna ta modlitwa jest wówczas, gdy nie ma pewności co do zbawienia danej osoby zmarłej (pewność mamy wtedy, gdy osoba zmarła jest beatyfikowana).

We wczesnych wiekach stosowano tzw. dyptyki. Odczytywanie imion zajmowało dużo czasu, gdyż istniały aż trzy listy. Dwie z nich odczytywał tylko biskup.

W liturgii eucharystycznej sprawowanej w starożytnym Kościele odczytywano tzw. dyptyki, na których chrześcijanie wypisywali imiona żyjących biskupów, ofiarodawców, dobrodziejów, ale także świętych męczenników i wyznawców, oraz wiernych zmarłych. Imiona odczytywano głośno toteż trwało to bardzo długo. Drugą listę, listę świętych, odczytywał sam biskup, a nie ksiądz. Następnie wyliczano imiona świętych Wreszcie trzecia lista, którą również czytał biskup, zawierała imiona zmarłych. Te trzy listy recytowano jednym ciągiem; dzieliło je tylko trzykrotne, krótkie odezwanie się chóru. Na koniec biskup śpiewał uroczystą modlitwę, w której prosił Boga, aby wpisał imiona żywych i umarłych pomiędzy wybrańców.

Poprzez ceremonię wyliczania imion wyrażano więź wspólnoty i miłości, łączącą wszystkich członków Kościoła chwalebnego (święci), cierpiącego (zmarli) i walczącego (żyjący). Umieszczenie imion w dyptyku świadczyło o trwaniu w jedności ze wspólnotą kościelną, a skreślenie o wyłączeniu z niej. Po wyczytaniu, dyptyki kładziono na ołtarzu, na którym sprawowano Eucharystię.

Z czasem, dyptyki zastąpiono wspomnieniami nie zawierającymi już imion wszystkich wiernych, o których Kościół pamięta, lecz tylko imiona jednego czy kilku wskazanych celebransowi.

Dzisiejsze wypominki, są właśnie kontynuacją starożytnych dyptyków i mają podobny sens. Są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia. Znaczenie wypominek jest tym większe, że podobnie jak w starożytności, tak i dzisiaj, związane są one z Eucharystią. W intencji zmarłych wypisanych na kartkach wypominkowych odprawiana jest Msza św.

[źródło: RIRM/ MK/ ks. Józef Pierzchalski http://www.radiomaryja.pl/kosciol/wypominki-szczegolna-pamiec-o-zmarlych/]

Wołanie z Gerazy - Piotr Łoza

 


Jest już dostępna pierwsza książka o. Piotra Łozy - "Wołanie z Gerazy". Można ją nabyć w naszym Sanktuarium!

piotr loza jest


 

Katechezy Drogi Neokatechumenalnej 2018

Katechezy Drogi Neokatechumenalnej ruszają po raz szósty u świdnickich Paulinów

Po raz piąty rozpoczynają się katechezy Drogi Neokatechumenalnej dla młodzieży i dorosłych w paulińskiej parafii pw. św. Józefa w Świdnicy - Diecezjalny Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Szukanie sensu życia i zrozumienia własnej historii to dziś częste ludzkie rozterki. Paulini zapraszają na katechezy, które rozpoczną się w październiku - w poniedziałek 15.10.2018 r. Przed cyklem głoszenia tradycyjnie na katechezy będą zapraszać katechiści - po Mszach świętych, a będą kontynuowane w kolejne poniedziałki i czwartki o 19:15. 

Jeśli szukacie sensu życia, macie problemy z dogadaniem się z najbliższymi, nie możecie wyjść z nałogów, nie rozumiecie dzisiejszego kościoła, jesteście słabi lub macie wszystko, ale nie wiecie, co zrobić z życiem – katechezy Drogi Neokatechumenalnej są dla was.

Katechezy będą się odbywać w poniedziałki i czwartki przez 5 kolejnych tygodni o godzinie 19:15.

Ciężko dziś znaleźć wsparcie w codziennych problemach. Droga Neokatechumenalna odpowiada na dzisiejsze problemy i pytania odwołaniem do Pisma Świętego, liturgii i wspólnoty chrześcijańskiej.

Droga Neokatechumenalna nie jest ruchem, czy stowarzyszeniem, lecz narzędziem w łonie parafii, by na nowo przywieść do wiary ludzi, którzy ją porzucili.

Zapoczątkowana w latach sześćdziesiątych w jednym z ubogich przedmieść Madrytu, przez Kiko Argüello i Carmen Hernández, została poparta przez arcybiskupa Madrytu Casimiro Morcillo, który dostrzegł w tej pierwszej grupie rzeczywiste odkrycie Słowa Bożego i praktyczną realizację odnowy liturgicznej, wprowadzanej wówczas przez Sobór.

Obecnie Droga Neokatechumenalna obecna jest w 124 narodach na wszystkich kontynentach, w 1479 diecezjach. W 6272 parafiach istnieje 20432 wspólnot. Tylko w Europie, w 2600 parafiach istnieje ok. 8,3 tys. wspólnot. 

W Polsce Droga rozpoczęła się w 1975 r. w Lublinie, dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ. Katechezy zaczęto głosić w środowisku związanym z Katolickim Uuniwersytetem Lubelskim. Obecnie Droga w Polsce liczy około 1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach, w Świdnicy działają 3 wspólnoty w parafii Paulinów.

Więcej o Drodze Neokatechumenalnej [klik]

Świdnickie wspólnoty [klik]

plakat katechezy 2018 www

100 dni trzeźwości na 100-lecie.

 


100 dni trzeźwości na 100-lecie niepodległości.

Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym jubileuszowym roku chcemy zaprosić Polaków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi. Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. W tym roku odważnie prosimy: niech będzie to 100 dni abstynencji – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. [czytaj więcej - klik].

Trzezwosc

Misjonarze z Syberii.

W niedzielę, 22 lipca 2018 r., będziemy gościć w naszej wspólnocie parafialnej Marcina i Zofię Kula wraz z sześciorgiem dzieci. Jest to rodzina, która we wrześniu ubiegłego roku wyjechała na misje do Barnauł na Syberii. Przybędą aby podzieliś się swoim doświadczeniem życia na misji, dokąd posłani zostali przez Wspólnotę Neokatechumenalną z Głogowa. Podobnie jak rok temu chcemy im udzielić wsparcia modlitewnego i materialnego, dlatego po każdej Mszy św. będziemy zbierać ofiary do puszek.

We wrześniu 2017 roku sierpnia rodzina wyjechała na misję ewangelizacyjną na Syberię. W czasie wakacji wrócili do rodzinnej Parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie, we wrześniu ponownie ruszają do Rosji. Misję tej konkretnej rodziny będzie można wesprzeć finansowo w naszej parafii.

Zima na Syberii.

Zima na Syberii - Zosia i Marcin Kula.

Zosia i Marcin Kula pochodzą z Parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie, mają 6 dzieci (Szymon ma 12 lat, Szczepan - 10 lat, Dawid - 8 lat, Józef - 7 lat, Estera - 5 lat i Maksymilian niecałe 4) – cała ósemka szykuje się właśnie do powrotu na misje ad gentes, by ewangelizować na Syberii – ich miejscem świadczenia o wierze w Jezusa Chrystusa własnym życiem będzie 700-tysięczne miasto Barnauł w Kraju Ałtajskim, ponad 5000 km od Głogowa.

Kiedy w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczyliśmy, Papież Franciszek powiedział „zejdźcie z kanap”, Duch Święty rozpalił w naszych sercach pragnienie pójścia za Chrystusem. Nasze dzieci co wieczór wołały do Ojca w niebie o dobre misje dla nas. No i Bóg wysłuchał - mówi Marcin Kula. Zostaliśmy posłani na misje na Syberię. 

Misjonarze przez rok przebywali w Barnauł, gdzie codziennym życiem ewangelizowali sąsiadów, pomagali też przygotowywać liturgie nowopowstałej wspólnocie neokatechumenalnej w tym mieście, a także wspierali miejscowego proboszcza w pracy duszpasterskiej. 

Kula spotkanie z papieżem Franciszkiem - 50-lecie Drogi Neokatechumenalnej - Rzym maj 2018

Rodzina Kula - spotkanie z papieżem Franciszkiem - 50-lecie Drogi Neokatechumenalnej - Rzym maj 2018.

 

Rodzina od 16 lat jest we wspólnocie Drogi Neokatechumenalnej w Głogowie i w ramach tej rzeczywistości zgłosiła swoją gotowość do wyjazdu na misje ad gentes. Tam, na Syberii, rodzina musiała odnaleźć się w tamtejszej rzeczywistości – począwszy od znalezienia lokum do zamieszkania, pracy zarobkowej, a także szkoły dla 


Spotkania Drogi Neokatechumenalnej tradycyjnie już odbywają się po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. Są to spotkania powołaniowe, podczas których młodzi mężczyźni, kobiety i całe rodziny mogą zadeklarować chęć służby Kościołowi na misjach. Podczas spotkania na podkrakowskich Brzegach chęć wstąpienia do seminarium duchownego zgłosiło ok. 3 tys. mężczyzn. 4 tys. kobiet zadeklarowało chęć wstąpienia do zakonu lub wyjazdu na misje. Rodzin z dziećmi gotowych do wyjazdu na missio ad gentes zgłosiło się ok. 2 tys.

Droga Neokatechumenalna powstała wśród najuboższych w barakach Palomeras Altas w 1964 r. Jej inicjatorzy Kiko Arguello i Carmen Hernandez przybyli do Rzymu w 1968 r., odtąd rozprzestrzeniła się po całym świecie, stanowiąc jedną z najpoważniejszych rzeczywistości Kościoła powszechnego po Soborze Watykańskim II.

Obecnie Droga Neokatechumenalna obecna jest w 124 narodach na wszystkich kontynentach, w 1479 diecezjach. W 6272 parafiach istnieje 20432 wspólnot. Tylko w Europie, w 2600 parafiach istnieje ok. 8,3 tys. wspólnot. W stu diecezjach istnieją seminaria misyjne Redemptoris Mater. 

ZMKula

Rodzinę można wspierać darowiznami przekazywanymi na konto ich macierzystej parafii - Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Głogowie, nr konta: 55 1020 3017 0000 2902 0136 8398 tytułem "Syberia".

Copyright © 2021 Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.