Sakrament małżeństwa

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę:
dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną,
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.
Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!"
(Mk 10,6-9)

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa. W inny przypadku konieczne jest zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania. Osoby mieszkające na stałe za granicą (powyżej trzech miesięcy) powinny również dostarczyć takie pozwolenie z parafii na terenie której zamieszkują, lub przedstawić licencję wystawioną przez proboszcza miejsca zamieszkania. Nie ma zatem żadnego znaczenia to, gdzie nupturienci są zameldowani. W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

  1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 3 miesiące przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania. (Dane z metryki chrztu i dowodu osobistego powinny być takie samie. W razie różnic należy je skorygować w parafii chrztu)*
  2. Dowody osobiste
  3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich
  4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
  5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach
  6. W przypadku wdowców - akt zgonu współmałżonka

Rozmowa duszpasterska przed ślubem odbywa się w dwóch etapach:

  1. Spisanie protokołu przedślubnego, wystawienie zapowiedzi, oraz inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje trochę czasu, dlatego nie należy przychodzić w tej sprawie tuż przed końcem godzin urzędowania. (patrz zakładka: parafia - kontakt)
  2. Druga rozmowa najpóźniej 2 tygodnie przed przewidywanym ślubem (po złożeniu wszystkich dokumentów)

* W celu ujednolicenia dokumentów należy w parafii chrztu złożyć:

  1. prośbę do księdza proboszcza zawierającą o jakie zmiany prosimy
  2. pełny odpis aktu urodzenia z USC w którym znajdują się prawidłowe dane
Copyright © 2020 Parafia św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.