Casus Isolotto. – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy

Wpis Casus Isolotto.

Prasa włoska, np. turyńska „La Stampa” czy rzymska „L’Unita” wiele miejsca poświęcają konfliktowi między parafią Isolotto i jej proboszczem z jednej strony a arcybiskupem Florencji kard. Floritem z drugiej. Konflikt ten trwa od trzech miesięcy. Isolotto, uboga robotnicza parafia Florencji, kierowana od kilkunastu lat przez młodego proboszcza Don Mazzi, stała się ośrodkiem eksperymentów pastoralnych mających na celu silniejsze włączenie ubogich w życie Kościoła. Pozycje zajęte przez parafię stały się przedmiotem sporu, a wydany przez parafię katechizm, kładący silne akcenty na społeczne wartości Ewangelii, został przez arcybiskupa zakazany, ostatecznie Don Mazzi został usunięty. Solidarni ze swym proboszczem parafianie zorganizowali wielką demonstrację u stóp katedry florenckiej, domagając się m.in. dymisji arcybiskupa. Ostatnio liczna grupa studentów, na znak solidarności z Don Mazzi i jego parafią, przeprowadziła pokojową demonstrację na placu św. Piotra w Rzymie. Warto dodać, że trzy miesiące temu liczna grupa katolików świeckich oraz księży i zakonnic zorganizowała jednodniową okupację katedry w Parmie na znak protestu przeciw stosunkom panującym w tamtejszej diecezji. Ogłosili oni równocześnie manifest podający motywy tej demonstracji. Biskup Parmy usunął demonstrantów z katedry przy pomocy policji.

 

Źródło: http://www.tygodnik.com.pl/tematy/sobor/turowicz-1969.html

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy
ul. Kotlarska 19-21
58-100 Świdnica

Tel. kom.: 533 781 039
E-mail: parafia@swidnica.paulini.pl
Facebook / YouTube

Konto parafii
PKO BP o/Świdnica 02 1020 5138 0000 9002 0059 8250