Polityka prywatności – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy

Wpis Polityka prywatności

Wszelkie dane osobowe lub instytucji oraz informacje przesyłane do nas drogą elektroniczną nie są przedmiotem obrotu handlowego i nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie.

Strona korzysta z plików cookies przechowujących ustawienia strony użytkownika, których warunkiem działania jest ich akceptacja przez przeglądarkę internetową.

Dla celów bezpieczeństwa przechowujemy dane zawarte w logach systemowych zawierające żądania dostępu do zawartości strony.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki zewnętrzne umieszczone na stronie.

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy
ul. Kotlarska 19-21
58-100 Świdnica

Tel. kom.: 533 781 039
E-mail: parafia@swidnica.paulini.pl
Facebook / YouTube

Konto parafii
PKO BP o/Świdnica 02 1020 5138 0000 9002 0059 8250