Towarzystwo im. Sługi Bożej Anny Jenke – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy

Wpis Towarzystwo im. Sługi Bożej Anny Jenke

Gromadzi kilkadziesiąt osób. Zadaniem Towarzystwa jest krzewienie kultu Anny Jenke, nauczycielki z Krakowa (urodziła się na terenie archidiecezji przemyskiej), która zmarła w opinii świętości w 1976 roku oraz propagowanie zasad pedagogiki chrześcijańskiej, które w swojej pracy stosowała Służebnica Boża.

Modlitwa o wstawiennictwo Służebnicy Bożej Anny Jenke

Boże i Ojcze Ty obdarzyłeś Służebnicę Twoją Annę, wzorową nauczycielkę i wychowawczynię, świadka Chrystusa w czasach szczególnie trudnych i wymagających osobistej odwagi
duchem apostolskiej gorliwości, nieprzeciętnej miłości bliźniego,
obdarz ją łaskawie chwałą ołtarzy,
a mnie za jej wstawiennictwem, udziel łaski,
o którą Cię z ufnością proszę. Amen.

 

Za zgodą Kurii Metropolitarnej Przemyskiej.
O otrzymanych łaskach od Boga za przyczyną Służebnicy Bożej Anny, prosimy powiadomić:
Kurię Metropolitarną w Przemyślu
lub Biuro Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke, ul. Kraszewskiego 37/2,
37-500 Jarosław.

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy
ul. Kotlarska 19-21
58-100 Świdnica

Tel. kom.: 533 781 039
E-mail: parafia@swidnica.paulini.pl
Facebook / YouTube

Konto parafii
PKO BP o/Świdnica 02 1020 5138 0000 9002 0059 8250