Zawierzenie Diecezji Świdnickiej św. Józefowi – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy

Wpis Zawierzenie Diecezji Świdnickiej św. Józefowi

We wtorek 8 grudnia 2020 r. – w 150 rocznicę ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła Powszechnego w naszym sanktuarium będzie miało miejsce ZAWIERZENIE DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ OPIECE ŚW. JÓZEFA. Przygotujemy się do tego wydarzenia Nowenną do św. Józefa. Od pierwszej niedzieli 29 listopada do 7 grudnia po wieczornej mszy św. śpiewana będzie litania do naszego Patrona.

Zachęcamy do przygotowania się do tego aktu poprzez wspólną modlitwę. Poniżej zamieszczamy pismo skierowane przed ks. bpa Marka Mendyka oraz treść zawierzenia.

 

Zawierzenie Diecezji Świdnickiej Świętemu Józefowi,
Opiekunowi Kościoła Świętego.

Święty Józefie, Dziewiczy Oblubieńcze Maryi, Opiekunie Kościoła Świętego. Przyjmij dziś nasze dziękczynienie za Twoją troskę, opiekę i miłość, jaką obdarowałeś Bożego Syna, Jezusa Chrystusa w latach Jego dzieciństwa oraz Najświętszą Maryję Pannę, Twoją Przeczystą Małżonkę. Jak byłeś opiekunem Rodziny Nazaretańskiej, tak stałeś się Opiekunem Kościoła Świętego; jak strzegłeś i troszczyłeś się o Bożego Syna, tak strzeżesz i troszczysz się o Jego Mistyczne Ciało, jakim jest Kościół.

Jak przed stu pięćdziesięciu laty papież Pius IX w czasach zamętu i niepokoju, uciekając się do Ciebie, obrał Cię Patronem Kościoła Powszechnego, tak i my dziś oddajemy się pod Twoją opiekę jako świdnicka wspólnota diecezjalna: biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, rodzice i dzieci, młodzież, osoby samotne i w podeszłym wieku. Zawierzamy Ci nasze parafie wraz ze wszystkimi wspólnotami i ruchami kościelnymi.

W: Oddajemy się Tobie, święty Józefie

W trudnym czasie pandemii koronawirusa uciekamy się do Ciebie, abyś przyszedł z pomocą wszystkim chorym, służbom medycznym i tym, którzy troszczą się o nasze bezpieczeństwo, abyś umierającym towarzyszył w drodze do nieba, a posługującym wypraszał potrzebne siły do ofiarnego pomagania innym. Ty, który ratowałeś Świętą Rodzinę przed nieszczęściami, dopomóż nam, byśmy jako Kościół gorliwie odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa obecnego w cierpiących.

W: Dopomóż nam święty Józefie

W trudnym czasie zamieszania moralnego i obyczajowego uciekamy się do Ciebie, abyś chronił rodziny, naszą młodzież i dzieci przed fałszem i zgorszeniem, aby zachowały czystość serca i z otwartością przyjmowały Dobrą Nowinę. Prosimy także, abyś przyszedł z pomocą każdemu poczętemu życiu, rodzicom oczekującym potomstwa, szczególnie tym, którzy wahają się przyjąć życie z obawy przed trudnościami. Ty, który z Bożą pomocą przezwyciężyłeś obawysercaprzed przyjęciem Maryi i Jezusa, dopomóż nam, abyśmy byli dla nich wsparciem i świadkami nadziei, którą niesie Chrystus.

W: Dopomóż nam święty Józefie

W trudnym czasie zgorszenia w Kościele uciekamy się do Ciebie, abyś przyszedł z pomocą pokrzywdzonym, wyprosił łaskę nawrócenia i pokuty tym, którzy stali się gorszycielami. Ty, który wpatrywałeś się w oblicze Chrystusa, dopomóż nam w zmaganiach o ewangeliczne oblicze Ludu Bożego.

W: Dopomóż nam święty Józefie

Święty Józefie, Patronie Kościoła Świętego, Pogromco duchów piekielnych, broń naszą diecezję przed atakami złego ducha; miej w swej opiece i zachowaj wszystkich w prawdziwej wierze i jedności; spraw abyśmy wpatrując się w świętość Twojego życia umieli w duchu posłuszeństwa rozeznawać i wypełniać Wolę Bożą, kierując nasze starania i wysiłki ku większej Chwale Boga, który żyje i króluje na wielki wieków. Amen.

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy
ul. Kotlarska 19-21
58-100 Świdnica

Tel. kom.: 533 781 039
E-mail: parafia@swidnica.paulini.pl
Facebook / YouTube

Konto parafii
PKO BP o/Świdnica 02 1020 5138 0000 9002 0059 8250