Ojcowie Paulini – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy

Wpis Ojcowie Paulini

Początek i rozwój Zakonu św. Pawła I Pustelnika, zwanego dziś Zakonem Paulinów jest ściśle związany z ziemią węgierską. Jako założycieli Zakonu uważa się, Bartłomieja, biskupa Pecs oraz bł. Euzebiusza, kanonika kapituły katedralnej w Ostrzychomiu, którzy w XIII wieku zebrali w jedno rozproszonych po lasach i grotach pustelników. Pustelnicy darzyli wyjątkowym kultem św. Pawła Pierwszego Pustelnika z Teb, którego wybrali na głównego Patrona wspólnoty. Św. Paweł był naśladowcą życia pustelniczego, objawionego na kartach Starego Testamentu w osobie proroka Eliasza, który prowadzony Słowem, doświadczał nadzwyczajnej troski i obecności Boga. Jako normy życia nadano Zakonowi Paulinów Regułę św. Augustyna, aby w Kościele tworzył wspólnotę określaną jako zakon kontemplacyjno-czynny. Na polską ziemię paulini przybyli w XIV wieku zakładając klasztor na Jasnej Górze w 1382 roku.

Cechy paulińskiej Wspólnoty, które przez wieki odpowiadały potrzebom Kościoła są oparte na wezwaniu: „Solus cum Deo solo”, czyli: „Sam na sam z Bogiem”. Zatem pielęgnowanie kontemplacji Boga w samotności oraz umiłowanie modlitwy liturgicznej stały się fundamentem paulińskiego charyzmatu. Naśladowanie Chrystusa określa pracowite i ubogie życie oraz praktyka pokuty jako udział w zbawczym wyniszczeniu Chrystusa. W paulińskim zakonie szczególnym kultem otaczana jest Matka Boża. Najważniejszym i głównym klasztorem paulińskim jest Jasna Góra. Kult ten wyraża się głównie w naśladowaniu Maryi w dziele własnego uświęcenia oraz w działalności duszpasterskiej, która w sposób szczególny ujawnia się na polskiej ziemi poprzez stróżowanie przy Jasnogórskiej Ikonie Maryi, która prowadzi do Jezusa. Zakon będąc wrażliwy na znaki czasu wychodzi naprzeciw potrzebom apostolstwa w służbie Kościoła i bliźnich. Działalność apostolska ujawnia się poprzez głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia, sprawowanie sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty.

Więcej informacji o naszym Zakonie możesz znaleźć TUTAJ.

Formacja Paulinów rozpoczyna się okresem próbnym zwanym prenowicjatem, po czym kandydat odbywa nowicjat zakończony złożeniem pierwszych ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Kandydaci na braci zakonnych przechodzą do tzw. junioratu, a kandydaci do kapłaństwa do WSD Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. Więcej na temat powołania paulińskiego znajdziesz TUTAJ.

Od 26 sierpnia 2012 roku, na zaproszenie Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca, jesteśmy duszpasterzami parafii p.w. św. Józefa, Oblubieńca NMP – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin.

 

Aktualny skład personalny:

W parafii pracowali:

 

Wspólnota klasztorna AD 2023.

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy
ul. Kotlarska 19-21
58-100 Świdnica

Tel. kom.: 533 781 039
E-mail: parafia@swidnica.paulini.pl
Facebook / YouTube

Konto parafii
PKO BP o/Świdnica 02 1020 5138 0000 9002 0059 8250