Rada Parafialna – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy

Wpis Rada Parafialna

Rada Parafialna jest organem doradczym proboszcza wspomagającym go w prawidłowym funkcjonowaniu parafii.

Charakter i zadania Rady Duszpasterskiej (zwanej też potocznie radą parafialną) określają Kanony 511-514, a zwłaszcza Kanon 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który brzmi:

Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK) 536: „1. Jeśli zadaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.”

 

 

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy
ul. Kotlarska 19-21
58-100 Świdnica

Tel. kom.: 533 781 039
E-mail: parafia@swidnica.paulini.pl
Facebook / YouTube

Konto parafii
PKO BP o/Świdnica 02 1020 5138 0000 9002 0059 8250