Spotkania modlitewne ze śpiewami Taizé – Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Świdnicy

Wpis Spotkania modlitewne ze śpiewami Taizé

Zapraszamy na spotkania modlitewne ze śpiewami z Taizé.
Taize to ekumeniczna i międzynarodowa wspólnota braci we Francji. Organizują oni spotkania młodych ludzi. Wiele tysięcy osób rocznie jest przyjmowanych w wiosce Taize, a każdego roku w dużych europejskich miastach odbywa się tzw. Pielgrzymka Zaufania. Jedno z takich spotkań odbyło się w 2019 roku we Wrocławiu.

Spotkania modlitewne są otwarte dla każdego. Szczególnie zapraszamy młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat.
Kolejne spotkanie Synodu Kościoła Rzymskokatolickiego w Rzymie zostanie poprzedzone ekumenicznym czuwaniem modlitewnym w sobotę 30 września. Rozpoczynając regularne spotkania w Świdnicy, chcielibyśmy w jedności z osobami zgromadzonymi w Rzymie i na całym świecie, spotkać się na czuwaniu 30 września o 17:00 w Małej Salce na parterze.
Kolejne spotkania będą odbywać się w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca o 19:00 w sali na górze w Sanktuarium św. Józefa.
Ta prosta w formie, wspólna modlitwa, otwarta dla całego Ludu Bożego, składała się z lektury Słowa Bożego, uwielbienia i modlitwy wstawienniczej, śpiewów z Taizé oraz momentów ciszy. Jest wyraźnym znakiem braterstwa, jedności i pokoju.
Osoby, które chciałyby nauczyć się pieśni śpiewanych podczas modlitwy, zapraszamy godzinę przed rozpoczęciem spotkania. Wiele nagrań śpiewów jest również dostępnych w Internecie. Wszystkie pieśni i modlitwy istnieją w wielu językach, dlatego do modlitwy z łatwością mogą włączyć się osoby niemówiące po polsku.

Osoby odpowiedzialne to Agata i Ioan Bengel. Kontakt: taize.swidnica@gmail.com

We invite you to prayer meetings with songs from Taizé.
Taize is an ecumenical and international community of brothers in France. They organise meetings of young people. Many thousands of people are welcomed in a Taize village every year, and every year a so-called Pilgrimage of Trust takes place in major European cities. One such meeting was held in 2019 in Wrocław, Poland.
The prayer meetings are open to everyone. Young people between the ages of 18 and 35 are especially welcome.
The next meeting of the Synod of the Roman Catholic Church in Rome will be preceded by an ecumenical prayer vigil on Saturday the 30th of September. As we begin our regular meetings in Świdnica, we would like to meet in unity with the people gathered in Rome and around the world for the vigil on 30 September at 5pm in the Little Room on the ground floor (in the Shrine of St Joseph).
Future meetings will be held every second and fourth Thursday of the month at 7pm in the upstairs hall. This simple in form, communal prayer, open to all God’s people, consisted of a reading of the Word of God, praise and intercessory prayer, chants from Taizé and moments of silence. It is a clear sign of brotherhood, unity and peace.
Those who would like to learn the songs sung during the prayer are invited one hour before the meeting begins. Many recordings of the songs are also available online. All the songs and prayers exist in many languages, so it is easy for non-Polish speakers to join in the prayers.
The persons responsible are Agata and Ioan Bengel. Contact: taize.swidnica@gmail.com

Kontakt

Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy
ul. Kotlarska 19-21
58-100 Świdnica

Tel. kom.: 533 781 039
E-mail: parafia@swidnica.paulini.pl
Facebook / YouTube

Konto parafii
PKO BP o/Świdnica 02 1020 5138 0000 9002 0059 8250